Veri

(Data) Birden fazla bireyin, belli bir amaca yönelik faaliyetlerinde daima söz konusu olan haberleşmenin birer unsuru olarak “bilgi” (information) ve “veri” (data) kavramlarını görülmekte­dir. Haberleşme ile iletilen ve bireyle­rin davranışını etkileyen veri ve bilgi, bazen aynı anlamda da kullanılmakta­dır. Ancak veri, birey davranışını etki­lemeyen, belli bir ölçüde düzenlenmiş gözlemlere dayalı simgeler topluluğu­dur. Bir anlamda veri ham veya işlen­memiş bilgi olarak da kabul edilebilir. Veriler bireylerin davranışını etkiledi­ği zaman bilgi haline dönüşür. Ancak amaca uygun veya kullanılabilen veriler bilgi kabul edilir.