Veri Gecikmesi

(Data lag) Ekonomi politikasını oluş­turanların ekonominin durumu hak- kındaki verileri eş anlı olarak değil, belli bir zaman sonra elde etmeleri nedeniy­le ortaya çıkan iç gecikme türüdür.