Veri Madenciliği

(Data mining) Veri madenciliği büyük ölçekli veriler içinde belirli bir bilgiyi veya örüntüyü arama, tanıma ve seçme işlemlerinin bütünüdür. Veri madenci­liği kümeleme, veri özetleme, değişik­liklerin analizi, sapmaların tespiti gibi teknik yaklaşımları kullanır ve daha ön­ceden fark edilmemiş veri örüntülerini, kalıplarını ve desenlerini arar.