Veri Tabanı

(Database) Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşı­nabilir, birbirleri arasında tanımlı iliş­kiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir başka tanımı da, bir bilgisayarda siste­matik şekilde saklanmış, programlar aracılığı ile işlenebilecek veri yığınıdır.