Verim Eğrisi

(Yield curve) Belli bir anda bir yatırım aracının çeşitli vadeleri ile bu vadelerde­ki getirileri arasındaki ilişkinin grafiksel ifadesidir. Dikey eksende verim (yield), yatay eksende ise vadeler yer alır.