Vesika Sistemi

(Rationing) Savaş, kıtlık ve benze­ri olumsuz durumlarda temel ihtiyaç maddelerinin üretimi, arzı ve ithalatı sınırlı düzeylerde kaldığında kamu oto­ritesi mevcut stokların kişi başına eşit olarak dağıtılmasına karar verebilmek­tedir. Vesika sistemi veya karne sistemi denen bu dağıtım yönteminde ayrım yalnız çocuklar ve ağır işte çalışanlar için yapılmaktadır.