Viral Pazarlama

(Viral marketing) Viral pazarlama, ağızdan ağıza pazarlamanın internet kullanımının gelişmesi sonrasında diji­tal ortamda gerçekleşen halidir. Bu tür pazarlama çalışmasında marka, ürün, firma veya şirket ile ilgili mesajları sosyal medya ortamında çok sayıda kişiye ulaştırılabilir. Yayılma e-posta ve ben­zeri iletişim araçları ile sağlanır.