Virman

(Transfer) Fransızca kökenli bir keli­medir. Bir banka hesabındaki fonların, bir başka hesaba aktırılması anlamını taşır. Türkçede, bankalara, hesabı bu­lunan kişilerce verilen ödeme emirle­ri anlamında da kullanılır. Bir işletme veya kişinin bankadaki hesabından belli bir miktarı, bir başka hesaba ak­tarması için bankaya verdiği emir de virman olarak adlandırılır.