Viyana Okulu

(Vienna School of Economics) Viyana Okulu veya Avusturya Okulu bir eko­nomik düşünce ekolü olmaktan çok bir akıl yürütme yolu, bir analiz tekniği, bir araştırma programı ve diğer ekonomi düşünce okullarından farklı bir teorik sistemdir. Viyana Okulu’nun birçok analizleri ve ilkeleri neoklasik ve mo­dern ekonomiye girmiş bulunmaktadır. Viyana Okulu’nu kuran Carl Menger’dir. 187l’de Principles of Economics ve 1883de Problems of Economics and Sociology kitaplarını yayınlamıştır. Vi­yana Okulu’nun ekonomik görüşleri, grubun bütün üyeleri tarafından ka­bul edilen tekörnek bir sistem değildir. İkinci kuşak sayılan Eugen von Böhm Bawerk ve Friedrich von Wieser birçok konuda birbirlerinden ve Carl Menger’den farklı görüşlere sahip olmuşlar­dır. Viyana Okulu’ nun üyeleri metodo­loji ve değer teorisinde ortak görüşlere sahip olmakla beraber, sermaye, konjonktür ve ekonomik özgürlükler konu­larında farklı ilkeleri savunmuşlardır. Böhm-Bawerk ve Wieser’in yayınları Viyana ekonomisinin dünya çapında yayılmasına yol açmıştır. Viyana Okulu’nun ayırıcı özellikleri, tüketicinin egemenliği, marjinalizm, zevklere ve tercihlere verilen önemdir. Tüketimin ve üretimin zaman yapısı ile kişisel özgürlüğe verilen öncelik de bu iktisat­çıların ortak yaklaşımlarıdır. Viyana Okulu”nun ikinci kuşağında da Böhm-Bawerk ve Wieser, üçüncü kuşağında Ludwig von Mises, Joseph Schumpeter, Hans Mayer ve Alfred Amonn dördün­cü kuşakta ise Friedrich von Hayek, Gottfried Haberler, Fritz Machlup, Oscar Morgenstern ve Paul Rosenstein-Rodan yer almaktadır.