Y Kuşağı

(Y Generation) ABD’de 1977-1998 yıl­ları arasında doğmuş ve bir kuşak ola­rak ortak davranışlar ve yaşam beklen­tileri sergileyen insanlara verilen addır.