Yan Sanayi

(Subsidiary industry) Belirli bir sek­törde büyük sanayi şirketlerine ara malı ve parça üreten ve ana sanayinin belirlediği biçim ve kalitede üretim yapan sanayidir. Küreselleşme döne­minde büyük şirketlerin ucuz ve kali­teli parça ve aksama ihtiyaç duymaları sonunda yan sanayi kuruluşlarının iş hacmi artmıştır.