Yanal Düşünme

(Lateral thinking) Yanal düşünme te­orisi, problem çözme teorisi ile uyuşan ve özünde “yeni perspektiflerle prob­leme bakma” becerisini savunan bir teoridir. Edward De Bono tarafından ortaya atılmış bir düşünce tekniğidir. Bono düşünmeyi, yanal ve dikey düşün­me olarak iki grupta incelemekte olup, yanal düşünme, geleneksel düşünce ve yöntemlere ters düşen akıl yürütmele­rin baskın olduğu bir düşünce tarzıdır. Yanal düşünme tekniğinde doğru dü­şünceler bulmak değil, farklı düşünce­ler bulmak temel hedeftir. Yanal düşün­menin en önemli özelliklerinden birisi, aynı zamanda yaratıcı bir düşünce tarzı olmasıdır.