Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli

(Build-operate-transfer (BOT) model) Özel sektörün ve yabancı sermayenin büyük yatırım projelerinin yapımını üstlenmesi için geliştirilen bir modeldir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu yöntemle yabancı sermayeye kilometre garantisi verilerek demiryollarının inşa edilmesi sağlanmıştı. Yap-işlet-devret anlaşmalarında müteahhitlik kuru­luşunun projeyi hangi süre ile işletip devlete devredeceği açıkça belirtilir. Anlaşmada demiryollarında kilometre garantisi, otoyollar ve köprülerde geçiş garantisi verilir. Eğer fiili kullanım, be­lirtilen sınırların altında kalırsa devlet aradaki farkı müteahhitlik kuruluşuna ödemek zorundadır