Yapay Sinir Ağları

(Artificial neural networks: ANN) Ya­pay sinir ağlarının öğrenme yeteneği vardır ve farklı algoritmalarla öğren­me yöntemi değiştirilebilir. Ağa girilen bilgiler aynen beyinde olduğu gibi ağın tamamına yayılarak saklanır ve gerek­tiğinde kullanılır. Herhangi bir bilginin kaybolması veya gerekli görülen bir bilginin eksik olması ağın çalışmasını etkilemez ve ağ çıktı üretebilir. Sinirsel ağ, daha önceki işleyiş sürecinde öğren­diği bilgi ve yöntemi unutmaz ve benzer bir konu ile karşılaştığında bu bilgiyi kullanabilir. Yapay sinir ağlarının öğ­renebilme yeteneği kullanılan donanı­ma bağlıdır. Bu ağ halen ses ve parmak izi tanıma, meteorolojik tahminler, kalp ritmlerindeki değişimi inceleme ve yorumlama gibi alanlarda kullanıl­maktadır. Sanayi tesislerindeki üretim sürecinde hataların ve eksikliklerin tespiti, üretim planlaması ve benzeri konularda yapay sinir ağlarından yarar­lanılmaktadır, Bu ağlar ulaştırmada ve havacılıkta kullanım alanı bulmaktadır.