Yapı ve Kredi Bankası

Yapı ve Kredi Bankası, 9 Eylül 1944’te Kazım Taşkent ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Taşkent kimya mühendis­liği eğitimi almış ve 30’lu yıllarda bazı şeker fabrikalarını kısa sürede kurarak dönemin yöneticilerin takdirini kazan­mıştı. Taşkent kurduğu banka ile hem konut yapımını teşvik etmek hem de sı­nai tesislere kredi vermeyi amaçlıyordu. Bankanın kurucuları arasında Doğan Sigorta ve Demir Toprak unvanlı iki ano­nim şirket ile Kazım Taşkent, Haydar Salih Tokal, Nihat Geyran, Muammer Tuksavul ve Mustafa Nadir Önen vardı. Bankanın ilk yönetim kurulu başka­nı Kâzım Taşkent olmuştu. Bankanın 1950’de 24 olan şube sayısı 1963’te 137’ye yükselmişti. Taşkent’in bankada çalışan­ların sayısının 7 bin 37’ye çıktığı 1972’de görevi bırakmasından sonra da banka büyümeye devam etti. 1972’de bankanın 11’i yabancı sermayeli olmak üzere 35 şirkette iştiraki vardı. 1979’da banka his­selerinin yüzde 65’i Doğuş Holding’in sa­hibi Ayhan Şahenk’e aitti. Şahenk, ban­kayı 1980’de Çukurova Holding’in sahibi Mehmet Emin Karamehmet’e sattı. Ban­ka 2006 yılında Koçbank ile birleşerek Koç Holding’in çatısı altına girdi. Yapı Kredi’nin yüzde 18.1’lik hissesi halka açıktır. Yüzde 81.9’luk bölümde ise Koç Grubu ile İtalyan UniCredit Grubu’nun payları eşittir. YKB’nin 854 şubesinde toplam 16 bin 950 kişi çalışmaktadır.