Yardımcı Kanal Kuruluşu

(Facilitating channel institution) Üre­tici firmaya ürün dağıtımında yardımcı olan ancak söz konusu ürün üzerinde mülkiyet hakkı bulunmayan nakliyat kuruluşları, bağımsız depolar ve pazar­lama araştırmacıları gibi kuruluşlardır.