Yaş Grupları

(Age groups) Nüfusun yaş gruplarına göre sınıflandırılmasıdır. En yaygın 5’erli yaş (0-4, 5-9, 10-14, ... , 90+) grup­larıdır. 10’arlı yaş grupları veya özel ta­nımlı yaş grupları da düzenlenebilir. Düzenleme, Uluslararası Standart Yaş Sınıflaması’na (USYS) göre yapılır. Her yaş grubunun tüketim harcamaları ve birikim yöntemleri diğerinden farklı­dır. Yaş grupları segmentasyon anali­zinde önemli bir yer tutar.