Yatırım Anketi (YA)

(Investment Survey: IS) Yatırım Anketi’nin amacı imalat sanayisinde faaliyet gösteren işyerlerindeki mevcut yatırım eğilimlerini ve geleceğe dönük olarak yatırım plan ve projelerini belirlemek­tir. TCMB tarafından düzenlen anke­tin nitel sorularına verilen cevapların ağırlıklı yüzde değerleri hesaplanarak sonuca ulaşılır. Dört ayrı işyeri büyük­lüğüne göre yapılan anket bahar ve güz dönemleri olmak üzere yılda iki defa uygulanmaktadır. Mart-Nisan ayların­da uygulanan Bahar dönemi anketinde 2, Ekim-Kasım aylarında uygulanan Güz dönemi anketinde ise 8 soru yer almaktadır. Bahar döneminde uygula­nan anket sorularının kapsamı, işyer­lerinin mevcut yatırım eğilimleri ile yakın geleceğe ilişkin yatırım planları­nın değerlendirilmesine yöneliktir. Güz döneminde uygulanan anket, bahar döneminde uygulanan anket soruları­na ilaveten yatırımın amacı ve yatırımı etkileyen unsurları içermektedir. Nitel sorulara verilen cevap seçenekleri, “çok arttırıcı, arttırıcı, etkisi yok”, “azaltı­cı, çok azaltıcı, yanıt yok” şeklindedir. Sonuçlara ilişkin istatistikler 2009 yılı ilkbahar döneminden itibaren yayım­lanmaktadır. Anket sonuçları imalat sanayisi işyerlerinin sahip ve yönetici­lerinin işin geleceği ve yatırımlar konu­sundaki düşüncelerini yansıtmaktadır.