Yatırım İndirimi

(Investment tax credit) Belirli bir sek­töre ya da coğrafi bölgeye yapılacak yatırımların özendirilmesi için işlet­menin yaptığı yatırım harcamalarının tamamının veya bir bölümün hesapla­nan vergi borcundan indirilmesidir.