Yatırım Programı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan “Ya­tırım Programı” sonraki yıl yapılacak kamu yatırımları ve projeleri konusun­da ayrıntılı bilgiler içerir. Bu kitapta ka­munun sorumluluğundaki yüzlerce ya­tırım projesi hakkında bilgiler yer alır. Belirli dönemlerde yatırım programları iki veya üç yıl için de hazırlanabilir. Ön­ceki yılların programlarını inceleyenler kamu yatırımlarının zaman içindeki seyrini ve yatırım projelerindeki geliş­meleri tüm ayrıntıları ile görebilir.