Yatırım Teşvikleri

(Investment incentives) Ekonomi yö­netimleri, yatırımların planlanan sek­törlere veya bölgelere yöneltilmesi için yatırım teşviklerini kullanır. Bazı ülke­lerde devlet daha aktif bir yatırım poli­tikası izler. Bu ülkelerde devlet büyük ölçekli yatırımlar veya teknoloji proje­leri için şirketler oluşturabilir veya özel sektör ile ortaklık kurabilir. Teşvikler ile ilgili bilgiler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanır. Ancak alınan belgelerin bir bölümü fiili yatırı­ma dönüşmeyebilir. Teşvik belgelerinin toplam sayısı ve değeri ekonomideki yatırım eğilimi için önemli bir göster­gedir. Belgelerin, bölgelere ve sektörle­re göre dağılımı da ekonominin hangi alanlarında gelişme potansiyeli görül­düğünü ortaya koyar.

Osmanlı döneminde 1913, Cumhuriyet döneminde ise 1927 yılında sanayiyi teşvik kanunları çıkarılmıştı. 21. yüz­yılda 2009, 2012, 2015 ve 2017 yılların­da yeni teşvik paketleri açıklandı.