Yatırımın Faiz Esnekliği

(Interest elasticity of investment) Yatı­rımlardaki oransal bir değişmenin faiz oranındaki oransal değişmeye oranıdır. Yatırımın faiz oranındaki değişime gös­terdiği duyarlılığını gösterir.