Yed-i Emin

(Trustee, managing trustee) Hukuki durumu şüpheli veya tartışmalı bir şe­yin saklanması ve gerektiğinde yöneti­mi kendisine emanet edilen kimsedir. Yed-i emin kendisine bırakılan malı muhafaza ile sorumludur.