Yedek Sanayi Ordusu

(Reserve industrial army) Karl Marx’in analizlerinde kullandığı bir terimdir. Marx’a göre sabit sermaye, durmak­sızın değişir sermaye zararına büyü­mekteydi. Sabit sermayenin büyümesi, emek yerine makinenin ikamesine yol açmaktaydı. Bir yandan emek yerine makine ikame edilmesi ve diğer yandan işçinin normal süreden fazla çalıştı­rılması işsizlerin çoğalmasına neden olmaktaydı. Kapitalizmin gelişmesine paralel olarak çalışma gücüne ve arzu­suna sahip olmakla beraber açıkta ka­lanların sayısı kabarmakta idi ve kaba­racaktı. Açıkta kalan bu işçiler, “Yedek Sanayi Ordusu”nu teşkil edeceklerdi. Marx, yedek sanayi ordusunun kapita­lizmin yıkılmasında rol oynayacak bir kuvvet olduğunu düşünüyordu.