Yeminli Mali Müşavirlik (YMM)

Yeminli mali müşavirler, danışmanlık ve denetim faaliyetleri yanında, tasdik işlerini yapmak yetkisine de sahip olan uzmanlardır.