Yeni Merkantilizm

(New mercantilism) Karşı ülkenin zara­rı pahasına, ithalatı kısıtlayan ve yurtiçi üretimin artmasını amaçlayan koruyu­cu dış ticaret politikasına verilen addır. Merkantilizme benzeyen bu dış ticaret politikası yalnızca koruyucu politika uygulayan tarafın kazançlı çıkmasını ve böylece geliri ve istihdamı yükseltmeyi hedeflemektedir. Ancak karşı taraftaki ülkenin de misilleme yapıp benzer po­litikaları uygulaması durumunda mer­kantilist politikalar beklenen sonucu vermemektedir. On yıllardır serbest ti­caretin yararlarını ve IMF desteği için ticaretin serbestleştirilmesini savunan ABD, 2018-2020 döneminde korumacı­lığa ve yeni merkantilizme uygun politi­kalar izlemeye başlamıştır.