Yeni Miktar Teorisi

(Modern quantity theory of money) Milton Friedman tarafından geliştiri­len ve para talebinin, fiyatlar genel dü­zeyi, tahvil ve bononun getirisi, bekle­nen enflasyon oranı, beşeri sermayenin fiziki sermayeye oranı ve sürekli gelirin fonksiyonu olduğunu belirten teoridir. Teoriye göre ekonomide sürekli gelirin belli bir oranı kadar istikrarlı bir para talebi bulunmaktadır.