Yeni Sanayileşen Ülkeler

(Newly industrialized countries: NIC’s) 60’lı yıllarda ihracata yönelik kalkınma modeli izleyerek doğrudan yabancı ser­maye yatırımlarım ekonomilerine çeken ülkelerdir.