Yeniden Değerleme Oram

(Rate of revaluation) Yeniden değerle­menin yapılacak olduğu o yıla ait üre­tici fiyat endeksinin 12 aylık ortalama­sının bir önceki yılın aynı döneminin on iki aylık ortalamasına bölünmesiyle hesaplanan orandır. Bu 12 aylık dönem Türkiye için bir önceki yılın kasım ayından başlamak üzere o yılın ekim ayı sonuna kadar geçen süredir.