Yeniden Yapılandırma

(Restructuring) Bir finansal piyasa ku­ruluşunun, şirketin veya ülkenin öde­me zamanı gelmiş ancak ödenmemiş borçlarının vadelerinin uzatılmasını tanımlayan bir terimdir. Bu süreçte karşılanmayan diğer yükümlülükler ko­nusunda yeni düzenlemeler yapılabilir. Türkiye’nin dış borçları 1958 ve 1980 yıllarında yeniden yapılandırılmıştı.