Yenilenebilir Enerji

(Renewable energy) Yenilenebilir ener­ji, sürekli devam eden doğal süreçlerde­ki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidro­lik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidro­jen enerjisi olarak sıralanabilir. En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten ge­lendir. Yenilenebilir enerjinin; tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir.