Yeraltı Ekonomisi

(Underground economy) Kayıt dışılığı da beraberinde getiren yasadışı faali­yetlerin ticaretinin ve finansmanının geçerli olduğu yasadışı ekonomik faali­yetlerin bütününü ifade eder.