Yeşil Kutu

(Green box) Dünya Ticaret Örgütü ta­rım anlaşmalarına aykırı olmayan ve devlet programları çerçevesinde ve­rilen altyapı yatırımları, yurtiçi gıda yardımı, fiyattan ve üretimden bağım­sız olarak üreticilere yapılan doğrudan ödemeler gibi üretim ve ticaret üzerin­de bozucu etkilerinin hiç olmadığı veya çok az olduğu düşünülen desteklerdir.