Yeşil Tüketicilik

(Green consumerism) Bu sosyal akıma mensup tüketiciler çevre konusunda duyarlıdır ve bu duyarlılığını tüketi­minin içeriğine de yansıtır. Bu tüketici grubu doğal varlıklara zarar vermeyen veya fiziksel çevreye asgari düzeyde zarar veren doğal ve organik ürünleri tercih eder. Çevresel endişelere duyarlı pazarlama anlayışına da yeşil pazarla­ma adı verilir.