Yetki Devri

(Delegation of authority) Bir işletme­de veya kurumda üst yönetimin, yetki­lerinin bir bölümünü yönetimin daha alt kademelerine devretmesidir. Dev­redilen yetki gerektiğinde geriye alı­nabilir. Yetki devredilen kişilere karar verebilecekleri belirli bir hareket alanı bırakılmadığı takdirde yetki devri bir anlam taşımaz. Yetkiyi devralan kişi doğal olarak sorumluluğu da devralmış sayılır. Yetki devri yönetim sürecinin karmaşıklaşması nedeniyle en tepedeki yöneticinin tek başına tüm yönetim iş­levlerine yetişememesi sonunda bir zo­runluluk haline gelmiştir. Toplumlarda demokrasinin derinleştirilmesi için ye­rinden yönetim eğilimimin güçlenmesi de yetki devrinin nedenlerinden biridir. 1950 ile 2000 arasında yaygın bir uygu­lama olan yetki devri, 2000’li yıllarda yerini yetkilendirmeye bırakmıştır.