Yetkilendirme

(Empowerment) Şirketlerde yetki dev­ri uygulaması özellikle küreselleşme döneminden sonra yetersiz kalınca yetkilendirme uygulamasına geçildi. Yetkilendirmede, yetki devrine göre hareket alanı daha geniş, karar alma yetkisi daha güçlüdür. Yetki devrinde yönetici işin içeriği ve tamamlanma sü­resi konusunda söz hakkını korur. Yet­kilendirmede ise yetkilendirilen kişi iş konusundaki önemli kararları alabilir. Yetkilendirmeyi bazı bilim insanlarının ve yöneticilerin “güçlendirme” olarak Türkçeye çevirmeleri de yetki devrine göre esas farkını ortaya koymaktadır. Yetkilendirme, çalışanların gerçek po­tansiyellerini yaptıkları işe yansıtma­larını sağlamakta, hem çalışana hem de çalışılan kuruma yarar sağlamaktadır.