Yevmiye Defteri

(General journal, day book) İşletme muamelelerinin, muhasebe faaliyetleri içinde tarih sırasıyla içine kaydedildi­ği kayıt defteridir. İlk kayıt işlemlerini kolaylaştıran özel amaçlı yevmiye def­terlerinin kullanılması artmakla bir­likte, kayıt esasları genel yevmiye defterindekinden farklı değildir. Yevmiye defterine kaydedilecek bir işletme mu­amelesi, en başta çift girişli kayıt usulü kurallarına göre incelenir. Bunun için işlem borç ve alacak unsurlarına ayrıla­rak, işlemin özelliğini belirten bir açık­lama ile tespit edilir