Yıllık Program

Her yılın ekim ayının sonuna doğru, sonraki yılın ekonomik programı Res­mi Gazete’nin mükerrer sayısı olarak yayınlanır. Tam adı “Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programadır. Araştırmacılar ve Türkiye ekonomisi ile ilgilenenler yak­laşık 220 sayfa olan ve çok değerli bilgi, veri ve istatistikler içeren bu yayını edi­nebilir veya Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı sitesinde inceleye­bilir. Sitede 1996 yılından sonraki tüm yıllık programlar vardır. Yıllık Program, sosyal göstergelerle ilgili bilgi ve hedef­leri de içerir. Sonraki yılın temel ekono­mik hedefleri bu yayında yer alır. Orta vadeli programlardaki hedefler ile yıl­lık programdaki hedefler birbirleri ile uyumlu olmak zorundadır.