Yoksulluk Sınırı

(Poverty line) Bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harca­malarının toplam tutarını gösteren bir eşik değerdir. Türkiye’de yoksulluk sı­nırı konusundaki hesaplama Türk-İş tarafından dört kişilik bir aile için ya­pılmakta ve her ay açıklanmaktadır.