Yönetim Bilgi Sistemi

(Management information system:MIS) Bir işletmede üst yönetime bilgi akımı sağlamak için kurulan sistemdir. Bilgisayar destekli bu sistem sayesinde yöneticiler doğru bilgiye tam zamanında ulaşabilir. Sistemde hem işlenmiş bilgi­ler hem de yöneticinin görmek isteyebi­leceği işlenmemiş üretim istatistikleri bulunur. Bu niteliği ile sistem sürekli bir raporlama sistemi gibi çalışır. Sistemin içinde “karar destek sistemi” ve “uzman sistem” gibi alt sistemler de bulunabilir. Yönetim bilgi sistemleri 90’lı yıllara ka­dar kayıt ve hesaplama ağırlıklı çalışırdı. İnternet döneminde işletmenin tüm bi­ rimlerinden gelen bilgiler daha hızlı bir şekilde toplandı ve daha kapsamlı bir şekilde işlenebildi. 2010 sonrasındaki “bulut bilgisayar” döneminde yönetici, her yerde ve her zaman ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşabildi.