Yönetime Katılma

(Workers participation) Bir işyerinde, işleteme veya teşebbüste işçilerin alı­nan kararlara demokratik bir mekaniz­ma içinde katılmalarıdır. Bu katılım ka­rarların uygulanması ve sonuçlarının denetiminde de söz ve karar hakkı verir. Yönetime katılma farklı ülkelerde deği­şik yöntemlerle uygulanır.