Yukarıdan Aşağıya Yaklaşım

(Top-down approach) Nanoteknolojide bu yaklaşım büyük makinelerin işlevinin korumak koşulu ile mümkün olduğu kadar küçültülmesi anlamına gelmektedir.