Yüksek Hakem Kurulu

(Superior Council of Arbitrators) Grev ve lokavtın yasak olduğu işler ve iş yerle­rine ilişkin toplu iş sözleşmesi görüşme­lerinde belirli bir zaman içinde anlaşma sağlanamaması durumunda toplu söz­leşmenin imzalanmasında mutlak an­lamda yetkili olan kuruldur. Türkiye’de Yüksek Hakem Kurulu, Yargıtay’da iş davalarına bakan daire başkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı’nca seçilen üyeler, üniversite temsilcileri, işçi ve işveren konfederasyonlarının üyelerinden oluşmaktadır.