Yüksek Teknoloji Ürünleri

(High-techproducts) Yüksek teknoloji ge­rektiren mikroelektronik, bilgisayar, ileti­şim araçları, makine, robot, uzay araçları, bilimsel ve hassas aletler, tıbbi ve biyolojik bileşikler ve ileri malzeme içeren özellikli kimyasallar gibi ürünlerdir.