Yükselen Piyasalar

(Emerging markets) Ortalama potan­siyel büyüme hızının üzerinde büyüyen ve göreli olarak düşük kişi başına gelire sahip olan gelişmekte olan ülkelerdir.