Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE)

(Non-Domestic Producer Price Index: NDPPI) Belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt dışına satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşı­laştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksidir. Endeks, imalat sanayisi ve madencilik ürünlerinin fiyatlarındaki değişimi yansıtır. Ürün fiyatları sipari­şin verildiği andaki (varsa ıskonto sonra­sı) malın navlun, sigorta ve yurtdışında yapılan diğer masraflar hariç mal bedeli (FOB) satış fiyatıdır. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi’nde, ürünlerin ihracat fi­yatları doğrudan sanayi sektöründeki üretici firmalardan alınmaktadır. YD-ÜFE sonuçları her ayın 20’sinde veya ta­kip eden iş gününde saat 10.00’da haber bülteniyle kamuoyuna duyurulmakta­dır. Ürün sepetinin ve ağırlıklarının gün­cellemesi, her yılın sonunda yapılmakta ve zincirleme Laspeyres formülü ile seri devam ettirilmektedir. Her yıl Aralık ayı itibari ile yeni maddeler endekse dahil edilmekte ve yeni ağırlıklar endeks he­sabında kullanılmaktadır.