Zaman Önceliği

(Time priority) Belli bir hisse senedine ilişkin verilen alım veya satım emirle­rinin farklı borsa oyuncuları tarafından aynı fiyatlardan verilmesi durumunda sisteme zaman açısından daha önce kay­dedilen emirlerin öncelikli olarak karşı­lanmasını tanımlayan bir terimdir.