Zaman Poliçesi

(Time policy) Bir sigorta poliçesi türüdür. Bu poliçe sözleşmede belirtilen süre içinde bir geminin yapacağı tüm seferlerde geçerlidir.