Zamanaşımı Süresi

(Prescription period, limitation peri­od) Belirli bir hakkın kaybedildiği veya kazanıldığı zaman süresidir. Örneğin bir banknotun dolaşımdan kaldırıldığı tarihten başlayarak değerini tamamen kaybedeceği zamanaşımı süresi 10 yıl­dır. Adli takibat da yasalarda belirtilen sürelerden sonra ortadan kalkar. Eski­den bu terim için “müruruzaman” keli­mesi kullanılırdı.