Zayıf Para

(Soft currency) Zayıf para, resmi değe­ri fiili satın alma gücünün altında olan para birimidir. Zayıf para dış ödemeler dengesi açık veren, ithalatı kısıtlayıcı politika izleyen, tekelleşmeyi önleye­meyen ve yüksek dolaylı vergiler uygu­layan ülkelerin paraları için kullanılan bir terimdir. Osmanlı döneminde ayarı düşürülmüş para için zayıfın çoğulu olan züyuf kelimesi kullanılırdı.